leo.gif
Biblioteka Główna US

Wyszukaj w katalogach

Szukaj:

Katalogi:

Baza UNION

Katalog Podręczny Bibl. Inst. Filologii Germańskiej

Katalog Główny

Katalog Wydz. Teologicznego

Dysertacje prac. US

Baza Wydz. Kult. Fiz. i Promocji Zdrowia

Baza Matematyki i Fizyki

Baza Pedagogiki

Baza Publikacji

Zbiory Specjalne


 

 

Ciągi poniżej trzech liter oraz puste pola są ignorowane.

Można wyszukiwać maksymalnie 6 wyrazów (zarówno używając jednego jak i wszystkich pól).
Wyszukiwanie odbywa się po polach danego typu, czyli jeżeli dla przykładu w polu tytuł wpiszesz ADAM MICKIEWICZ to zostaną wyszukane tylko te pozycje, w których tytule zawierają się wyrazy ADAM lub MICKIEWICZ (wynikiem wyszukiwania jest lista pozycji, w których występuje ilość wyrazów co najwyżej o jeden mniejsza od ilości wpisanych słów).

Należy pamiętać o zaznaczeniu przynajmniej jednej bazy w której ma się odbyć wyszukiwanie.

Aby wyświetlić tablicę znaków diakrytycznych, ustaw kursor w miejscu w ktorym ma być wprowadzony znak i wciśnij F12

UWAGA wszelkie uwagi dotyczące działania multiwyszukiwarki prosimy wysyłać na adres :